دانلود کامل رمان خانوم جذاب+ لینک کانال تلگرام نویسنده

دانلود رمان خانوم جذاب
قسمتی از رمان »

نگاهی به دانش آموزم انداختم ، خیلی جذاب بود با دیدنش بین پام خیـ ص میشد و نبض میزد
محوش شده بودم و بچه ها داشتند درس میخوندن

نمیتونستم تحمل کنم بلند شدم و راه افتادم به طرف نیمکتش … کنارش نشستم و دستمو تو موهای بورش فرو کردم

_پویان جان جایی گیر کردی؟!

نگاهم کرد : نه خانوم معلم
من عاشق این پسربچه ۱۴ساله شده بودم! اب دهنمو پرصدا قورت دادم

از قصد دفترشو به طرف خودم کشیدم
و مدادشو دست گرفتم با پاکنش که گوشه ی میز بود شروع کردم به بازی و از قصد انداختمش رو پاش

دقیقا وسط پاش… وااای من میخواستم *** بده. با عشوه زبونمو دور لبم کشیدم

که نگاهش افتاد به لبام ، خواست پاکنو از رو پاش برداره نذاشتم!

_ویی خانوم معلم به اونجا دست نزنید
سرمو جلو بردم: چرا عزیزم؟!…

درصورت اتصال به کانال تلگرام نویسنده با توجه به اتصال شما به تلگرام از طریق باکس زیر اقدام نمایید

مشخصات و اطلاعات فایل