دانلود کامل رمان گناه من سادگی بود+کانال تلگرام نویسنده اصلی این رمان

دانلود رمان گناه من سادگی بود
از سیاوش خداحافظی کردم و درو بستم به ساعتم نگاه کردم،یکم دیر کرده بودم
مسیر حیاط تا خونه رو قدم زنون طی کردم.
نفس عمیقی کشیدم
عطر گل های محمدی تو بینیم پخش شد.
با حسرت به سمت چپم نگاه کردم،دلم میخواست برم کنار حوض بشینم و
ساعت ها به ماه نگاه کنم
ولی میدونستم این کارم به مذاق بابا خوش نمیاد.مکث کردم
بازم حواسم نبود تو خیال خودم گفتم بابا
کلافه پوفی کشیدم و به راهم ادامه دادم دوباره یادم رفت که من از این کلمه منع بودم چون دوست نداشت بهش بگم بابا
چون منو بچه خودش نمیدونست
چون منو مقصر مرگ مامان میدونست
مادری که هیچ وقت ندیدمش
دستاشو لمس نکردم
محبتشو حس نکردم
به آسمون نگاه کردم و شعر محبوبمو زیر لبم زمزمه کردم
ما شقایق های باران خورده ایم
سیلی ناحق فراوان خورده ایم
ساقه احساسمان خشکیده است

درصورت اتصال به کانال تلگرام نویسنده با توجه به اتصال شما به تلگرام از طریق باکس زیر اقدام نمایید

مشخصات و اطلاعات فایل